Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme šesť čučoriedok, a pripočítame tri. Koľko máme čučoriedok? (napíšte len číslo)
záložka