Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Fórum

Meno:
Vypočítajte: Máme osem ríbezlí, a zoberieme nula. Koľko máme ríbezlí? (napíšte len číslo)
záložka